PEP COLOMER
1907-1994 Obra completa

Aquesta aplicació interactiva ha estat publicada per a la
seva difusió gratuïta per la Fundació Colomer-Sanz i
i Cocofine Productions, Girona i Barcelona 2013 © tots
els drets reservats

Edició a cura de Jordi Falgàs i Jordi Puig
Concepte i disseny tècnic: Albert Garcia Vila

Amb Textos de: Pep Colomer, Jordi Falgàs, Lluïsa Faxedas,
Emili Rodríguez i Josep M. Uyà
Disseny gràfic: Joan Colomer
Desenvolupadors: Labsid
Direcció tècnica: Xavi Rodríguez
Tècnics de Programació: Kirian Anglès i Xavier LLigadas
Infografia i indexació: Núria Puig i Marc Garcia
Grafisme: Vador Minobis
Correcció lingüística: Eva Vàzquez
Traduccions: Eva Vàzquez (castellà) i Steve Cedar (anglès)

Totes les obres són de Pep Colomer, excepte quan s’indica
un altre autor
© Pep Colomer, Fundació Colomer–Sanz, 2013

Les fotografies son de ©Jordi Puig, excepte quan
s’indica un altre autor, procedència o propietari

La Fundació Colomer-Sanz i els editors del llibre volem expressar el
nostre més profund agraïment a totes aquelles persones que ens han
ajudat a fer possible aquest projecte:

Enric Ansesa i Dolors Batallé, Narcís-Jordi Aragó, Josep M. i M. Gràcia
Arbusé, Fina Arcas Zambrana i família, Carme Bayés i Núria Boix,
Rosa Callís, Montserrat Capdeferro, Enric Cat, Josep Colomer
Massaguer, M. Assumpció Colomer, Arcas i família, Andreu Cortada,
Anton Cortada, Lluís Cortada, Joan Domènech i Moner, Joaquim
Fernández Sanz, Eugènia Franch i família, Rosa M. Gil Tort,
Jaume Jubert, Frederic Lloveras Homs, Enric Marés, Joaquim Nadal
i Farreras, Joan Ribas i Anna Donato, Paquita Roca, Carme Sais,
Isidre Vicens i Anna Pasqual

També volem agrair la coŀlaboració de les següents institucions,
museus, arxius i empreses, que han fet possible la consulta d’obres
o documents dels seus fons, per la cessió d’imatges i per haver-ne
autoritzat la reproducció:

Agència Triadú, Girona. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Ajuntament de Barcelona. Arxiu Històric del Coŀlegi d’Arquitectes de Catalunya, Demarcació de Girona. Arxiu Municipal de Girona, Ajuntament de Girona (AMGI). Biblioteca de Catalunya. Biblioteca Pública de Girona. Centre de Recerca i Difusió de la Imatge, Ajuntament de Girona (CRDI). Diputació de Girona. Fundació Rafael Masó, Girona. GEiEG. Museu d’Art de Girona. Museu d’Història de Girona, Ajuntament de Girona. Perfumeria Casa Massias, Olot. Optimus SA, Girona.

Amb la coŀlaboració de: